Header


 

माहिती अधिकारी

.क्र.अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे

नांव व पदनामविवरण-मेल आयडी व मोबईल नंबर1)


डॉ. आर. पी. बोरकर

प्राचार्य
प्रथम अपिलीय अधिकारी[email protected]

071032952262)


डॉ. सी. पी. कळंबे

सहाय्यक प्राध्यापक
जन माहिती अधिकारीinformation.officer@ gcoen.ac.in

94231244353)


श्री. पी. एम. मानकर

प्र. प्रबंधक
सहाय्यक 

जन माहिती अधिकारी[email protected]

9423122447